Cách chỉnh game PS4 không full màn hình

 17/09/2020  Đăng bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT RENDER

1. Vào Cài đặt.
2. Vào Âm thanh và Màn hình
3. Hiển thị cài đặt khu vực
4. Chỉnh lại cho full màn hình
5. Nhấn O để xác nhận

Viết bình luận của bạn: