HÌNH THỨC THANH TOÁN

Thanh toán tiền mặt: các bạn thanh toán tiền mặt lúc mua hàng tại địa chỉ 52 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng.

Thanh toán chuyển khoản ngân hàng qua các số tài khoản dưới đây.

  1. Công Ty TNHH MTV VietRender, VCB Đà Nẵng, 0041.000.260.899, 7A Mai Am, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
  2. Lê Thị Mỹ Lệ, VCB Đà Nẵng, 0041.000.361.108
  3. Lê Thị Chiến, ACB Đà Nẵng, 27291577
  4. Lê Thị Mỹ Lệ, Agribank Đà Nẵng, 2000.206.437.043
  5. Lê Thị Mỹ Lệ, Techcombank Đà Nẵng, 1903.1146.324.014
  6. Lê Thị Mỹ Lệ, BIDV,5651.0000.096.477