Cách fix Adobe Genius Service Alert

 06/10/2023  Đăng bởi: Viet Render

Giai đoạn gần đây thì các bạn hay gặp thông báo như hình:

Lúc này thì vui vẻ không quạo, sài phần mềm không chính thống thì trước sau gì cũng gặp thông báo nên cứ bình tĩnh làm theo các bước sau đây.

1. Vào Control panel -> Uninstall A Program:

2. Kiếm hết những dòng có Adobe:

3. Chọn từng dòng và chuột phải lên chọn Uninstall và ngồi chờ

 

4. Gỡ lần lượt cho hết các dòng có chữ adobe:

5. Vào Documents; C:\Program Files; C:\Program Files (x86); C:\ProgramData; %localappdata% xóa hết những thư mục có chữ adobe

6. Tiến hành cài lại những bản adobe mình cần.

7. Bật firewall của windows (hoặc kaspersky internet sercurity, hoặc các phần mềm khác) lưu ý khi bật cái này lên thì sẽ chặn một vài phần mềm khác.

a. Start-> setting

b. Vào Update & Security

c. Vào Windows Security

d. Vào Firewall & network protection

e. Chuyển hết các dòng này qua on (xanh lên như hình là được)

8. Chặn không cho các kết nối không rõ ràng tới adobe trên máy.

a. Chọn Advance Settings

b. Chọn dòng Inbound Rules -> New Rule

c. Chọn Program -> dòng This progam add -> browse chọn đến phần mềm nào của adobe cần block (adobe nằm trong C:\Program Files\Adobe)-> block the connection-> chọn cả 3 tick -> đặt cái tên và bấm finish. Cài bao nhiêu phần mềm trong bộ adobe thì nhớ lặp lại từng đó bước New Rule.

Làm tương tự với dòng Outbound.

CHú ý: bộ cài ở đâu thì chị google có sẵn bạn chỉ cần hỏi chị ấy chứ đừng gọi hỏi ad, ad không biết.

Chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều năng lượng.

 

 

 

 

Viết bình luận của bạn: