Cấu hình máy tính để chạy được Oculus Quest 2

 09/05/2021  Đăng bởi: Viet Render

Oculus Link và Oculus Air Link là 2 phần mềm cho phép bạn sử dụng Quest hoặc Quest 2 để chơi PC VR games. Và là phần mềm thì phải có phần cứng tương ứng để chạy được, sau đây là yêu cầu phần cứng để chơi được phần mềm + game:

Yêu cầu tối thiếu của Oculus Link và Air Link và CPU, RAM, USB, OS

  Recommended Specs
Processor Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X or greater
Memory 8 GB+ RAM
Operating System Windows 10
USB Ports 1x USB port (unless using Air Link)

Graphics Cards tương thích Oculus Link & Air Link

GPU Hỗ trợ Hiện tại chưa hỗ trợ
NVIDIA Titan Z   X
NVIDIA Titan X X  
NVIDIA GeForce GTX 970 X  
NVIDIA GeForce GTX 1060 (desktop, 3GB)   X
NVIDIA GeForce GTX 1060 (desktop, 6GB) X  
NVIDIA GeForce GTX 1060M   X
NVIDIA GeForce GTX 1070 (all) X  
NVIDIA GeForce GTX 1080 (all) X  
NVIDIA GeForce GTX 1650   X
NVIDIA GeForce GTX 1650 Super X  
NVIDIA GeForce GTX 1660 X  
NVIDIA GeForce GTX 1660 TI X  
NVIDIA GeForce RTX 20-series (all) X  
NVIDIA GeForce RTX 30-series (all) X  
AMD 200 Series   X
AMD 300 Series   X
AMD 400 Series X  
AMD 500 Series X  
AMD 5000 Series X  
AMD 6000 Series X  
AMD Vega Series X  

Các bạn tham khảo để chuẩn bị phần cứng phù hợp không mua thiết bị về mà không được lại hối hận.

Viết bình luận của bạn: