Chọn Open. Bước 3: Truy cập đường dẫn C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts để tìm file host. Chọn tất cả các loại file, chọn file">

Hướng dẫn sửa file host trên Windows 10/11 đơn giản ai cũng làm được

 10/04/2024  Đăng bởi: Viet Render

Bước 1: Mở Notepad với quyền admin. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng Notepad và chọn "Run as administrator".

Bước 2: Trong Notepad, bạn nhấn vào menu File > Chọn Open.

Bước 3: Truy cập đường dẫn C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts để tìm file host. Chọn tất cả các loại file, chọn file host và nhấn Open.

Bước 4: Thực hiện chỉnh sửa và sau đó nhấn File > Save để lưu lại file.

Viết bình luận của bạn: