Những hình ảnh đầu tiên về card đồ họa ARC của Intel.

 31/03/2022  Đăng bởi: Viet Render
Những hình ảnh đầu tiên về card đồ họa ARC của Intel.
Dự kiến sẽ có 5 phiên bản với cấu hình cơ bản như sau:
- A350M: 6 Xe cores, 6 ray tracing units, 1150MHz, 4GB VRAM
- A370M: 8 Xe cores, 8 ray tracing units, 1550MHz, 4GB VRAM
- A550M: 16 Xe cores, 16 ray tracing units, 900MHz, 8GB VRAM
- A730M: 24 Xe cores, 24 ray tracing units, 1100MHz, 12GB VRAM
- A770M: 32 Xe cores, 32 ray tracing units, 1650MHz, 16GB VRAM
 
Viết bình luận của bạn: