Samurai Shodown và ARK được free vĩnh viễn 11/06-18/06/2020

 12/06/2020  Đăng bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT RENDER

Sau Overcook thì Epic game lại tiếp tục free 2 game đình đám một thời là 

- Ark Survival Envoled

- Samurai Shodown

Thời gian get free từ 11/06/2020 - 18/06/2020 và tồn tại vĩnh viễn theo thời gian.

 

Viết bình luận của bạn: