TIPS ENSCAPE: File Sketchup nặng và bị không mở được khi sài Sketchup + Enscape

 04/01/2020  Đăng bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT RENDER

Sau 1 quá trình dựng hình, đặt setting và lọ mọ tìm góc camera đẹp và "nghệ" cho Enscape; trình khách hàng họ sửa khoảng vài lần, dù bạn có cẩn thận save thành file khác nhưng:
-File SU càng làm càng nặng dù có purge (component, chất liệu, layer không dùng tới). Xài extension CleanUp thì quá lâu.
-File SU bị lỗi.
Nên kinh nghiệm mình cứ 1-2 lần là mình copy tất cả những đối tượng đã ok qua file mới.
Vấn đề là các camera thì không copy theo được, nên mình dùng 1 extension có tên Camera Export/Import link download
Link download tại đây.
(chạy được trên SU 2019)
để chuyển tất cả các vị trí camera. Cách làm như minh họa.
Còn setting Enscape thì ở file cũ chọn Presets/Save To File, qua file mới chọn Presets/Load From File.

 

 

Theo Tran Minh Luan (Group Enscape)

Viết bình luận của bạn: