Tổng hợp những Video được thực hiện bởi VietRender (P.01)

 21/03/2019  Đăng bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT RENDER

Tổng hợp những Video được thực hiện

bởi VietRender

Các bạn có thể coi trực tiếp tại kênh: http://youtube.com/c/vietrender hoặc theo từng mục liệt kê ở dưới.

I. Render

1. 3ds Max + Vray

a. 3Dsmax Vray 3.4 Render Time Exterior Intel Xeon E3 1230 V5 vs Intel Xeon E5 2670 2 CPUs

 

b. 3Dsmax Vray 3.4 Render Time Exterior Intel Xeon E5 2670 2 CPUs vs Intel Xeon E5 2660 2 CPUs

 

c. 3Dsmax Vray 3.4 Render Time Exterior Intel Xeon E5 2670 2 CPUs vs Intel Xeon E5 2633 V3 2 CPUs

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận của bạn: